Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 7,13-20 (NPD)

Wchodźcie przez ciasną bramę, gdyż szerokie i przestronne są drogi i bramy, które wiodą do zguby! Niestety, wielu jest takich, którzy cisną się przez nie. Jednak do odwiecznego Życia wiedzie wąska droga i ciasna brama! Dlaczego tylko nieliczni to rozumieją? Jest tak, bo większość z was ufa fałszywym naukom. Wystrzegajcie się więc fałszywych proroków, którzy was zwodzą! Tacy, gdy się pojawiają, to – chociaż z wyglądu przypominają owce – w środku są drapieżnymi wilkami! Jednak z łatwością ich rozpoznacie, gdy się przyjrzycie owocom ich postępowania. Nie zbiera się bowiem winogron z cierni, ani fig z ostów? Każde drzewo rodzi stosowny dla siebie owoc: dobre – rodzi dobry owoc, a zepsute i skażone rodzi skażony owoc. Dobre drzewo nie rodzi złego owocu ani drzewo zepsute dobrego. Każde zaś drzewo, które nie przynosi dobrego owocu, zostanie wycięte i do ognia wrzucone. Pamiętajcie więc: po owocu(*1) ich poznacie!(*2).

══════════

(*1) O różnych owocach czytamy w Ga 5,19-23.

(*2) Przynoszenie dobrego duchowego owocu jest niczym innym jak postępowaniem śladami Jezusa, jest to duchowe upodabnianie się do Chrystusa (por. J 15,1-17; 1 Kor 13,1-7, Ga 5,22-23). Tym owocem, który jest odzwierciedleniem charakteru Jezusa, jest również ratowanie innych od wiecznej zagłady poprzez głoszenie im Dobrej Wiadomości o ratunku, który jest w Chrystusie.

 

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 6,1-13 (NPD)

28 czerwca 2020

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 12,38-41 (NPD)

28 czerwca 2020