Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 4,1-4 (NPD)

Zaraz potem Duch poprowadził Jezusa na pustkowie, żeby tam został poddany próbie czy ulegnie pokuszeniu(*1) ze strony diabła. Pościł tam czterdzieści dni i czterdzieści nocy, po których odczuł straszliwy głód(*2). Wtedy przystąpił kusiciel(*3) i podsunął Mu taką myśl: „Jeśli rzeczywiście jesteś Sy­nem Bożym, to rozkaż tym kamieniom, aby stały się chlebem(*4)”.

A Jezus tak mu odparł:

— Napisane jest: Nie tylko chleb jest potrzebny człowiekowi, lecz do Życia konieczne jest karmienie się całym Słowem pochodzącym od Boga(*5).

——————

(*1) Gr. peiradzo, co można tłumaczyć jako „test” czy „próba”, ale także jako „pokusa”, w zależności, kto jest inicjatorem tego działania. Mateusz wyraźnie pokazuje, że Duch Boży wyprowadził Jezusa na pustkowie, aby Jego został poddany testowi. Tam, w chwili największej słabości, przystąpił do Niego szatan i kusił Go. Powszechnie znaną normą jest to, że gdy Bóg poddaje wiarę człowieka próbie, natychmiast zjawia się szatan, by w tym samym czasie kusić człowieka. Przypomina to nieco sytuację z jaką młodzi ludzie mają do czynienia na egzaminie maturalnym (tzw. egzaminie dojrzałości). Młodzież idzie na ten egzamin, żeby udokumentować dojrzałość swej wiedzy. Jednak w trakcie trwania egzaminu są oni często kuszeni, by ściągać, co jest przeciwne idei i sensowi tego egzaminu. Nie inaczej było z Jezusem. Ważne jest jednak, by w takich sytuacjach pamiętać, jak Jezus reagował na kuszenie (oparcie się na prawdzie Bożego Słowa – Mt 4,4; Mt 4,7; Mt 4,10) oraz co o takich sytuacjach napisał Paweł w 1 Kor 10,13.

(*2) Źródła medyczne podają, że poza pierwszymi 3-4 dniami ścisłego postu człowiek nie odczuwa głodu, gdyż organizm pobiera potrzebne mu do życia kalorie ze zapasów zmagazynowanych w tkance tłuszczowej oraz złogach wewnętrznych. Organizm przechodzi w tryb tzw. odżywiania endogennego. Zwykle po 40 dniach, gdy zgromadzone zapasy wyczerpią się, głód powraca z porażającą siłą. Jest to moment wielkiego zagrożenia dla życia, gdyż organizmowi brak jest składników odżywczych koniecznych do kontynuowania podstawowych funkcji życiowych, a w szczególności do działania serca i mózgu. Taki post dotyczy powstrzymywania się od jedzenia. Woda musi być dostarczana organizmowi, który bez niej nie jest w stanie przeżyć dłużej niż 3-4 dni (maksymalnie w wyjątkowych warunkach 7 dni).

(*3) Z Mk 1,13 oraz Łk 4,2 wiemy, że Jezus był kuszony przez 40 dni. Podane dalej przez Mateusza trzy pokusy jakim został poddany Jezus są jedynie przykładami tego, czego doświadczał przez 40 dni.

(*4) Dosł. „pokarmem” (gr. artos).

(*5) Por. Pwt 8,3. Diabeł próbował zwodzić Jezusa wersetami biblijnymi wyrwanymi z kontekstu. Jezus jednak podkreśla, że o ile pokarm jest potrzebny człowiekowi do podtrzymania życia biologicznego, o tyle CAŁE BOŻE SŁOWO (w pełnym swoim kontekście) jest potrzebne mu do otrzymania nieskończonego i odwiecznego Bożego Życia.

Apokalipsa w relacji Jana 22,12-15 (NPD)

15 czerwca 2020

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 28,16-20 (NPD)

15 czerwca 2020