Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 13,47-52 (NPD)

Królestwo Niebios jest niczym sieć, która została rzucona w morze i zagarnia wszelkiego rodzaju ryby. A kiedy się już zapełni rybacy wyciągają ją na brzeg. Następnie siadają i dzielą to, co złowili. Dobre, czyste ryby troskliwie składają do wiader, a złe i skażone precz odrzucają. Tak samo będzie również w okresie kulminacji(*1) obecnych czasów(*2). Wtedy pojawią się aniołowie i oddzielą ludzi złych i skażonych od tych, którzy otrzymali w tym Królestwie status sprawiedliwych(*3). Następnie źli i skażeni zostaną wrzuceni w ogień wieczny, gdzie będzie panować wielki szloch i zgrzytanie zębami. Rozumiecie?

A uczniowie na to:

— Tak, PANIE, rozumiemy.

Wówczas Jezus powiedział:

— W takim razie zrozumcie również, że wszystko to od dawna jest zawarte w skarbnicy Bożego Słowa, a każdy uczony w Piśmie stający się uczniem Królestwa Niebios, winien być podobny do zarządcy gospodarstwa, który ze swego skarbca wydobywa nie tylko rzeczy nowe, lecz również te dawniejsze(*4).

============

(*1) Gr. synteleia – „równoczesne wypełnienie”, „kulminacja wielu wątków”, czasami też tłumaczone jako „koniec”.

(*2) Gr. aion – eon czasowy, pewien etap dziejów.

(*3) Patrz przypis do Mt 13,43.

(*4) To znaczy, że tego rodzaju nauczyciel, będąc prowadzony przez Bożego Ducha, powinien czerpać swą mądrość nie tylko  z Nowego Przymierza, lecz pokazywać jej źródła i zapowiedzi zawarte już w Starym Przymierzu (Hbr 9,15).

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 13,24-30 i 36-43 (NPD)

21 czerwca 2020

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 13,53-58 (NPD)

21 czerwca 2020