Mt 11,27 (NPD)

[Jezus] ponownie zwracając się do tłumu, powiedział:
— Ojciec złożył wszystko w moich rękach(*1)! Kto tego nie zrozumie, nigdy nie będzie ze mną w bliskiej relacji(*2). Taki bowiem jest plan Ojca(*3). Nikt również nie będzie miał relacji z Ojcem, jeśli nie ujrzy Go we mnie(*4), gdyż On odsłania się tylko w Synu.

══════════
(*1) Por. J 5,22.

(*2) Dosł. „nie pozna mnie”, czyli „nie nawiąże ze mną osobistej relacji” (żydowski sposób myślenia o relacji oddany przez gr. słowo epiginosko). Myślenie bliskowschodnie w zakresie relacyjnym mocno się różni od myślenia zachodniego. W tamtej kulturze znanie kogoś wiąże się z wejściem z kimś w bliską relację, z poznaniem cech charakteru danej osoby, wręcz z zawarciem bliskiej przyjaźni.

(*3) Por. Mt 3,17.

(*4) Por. J 10,30; Flp 2,6-8.

1 J 2,15-17 (NPD)

23 maja 2024

Czasy ostateczne

23 maja 2024