Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 6,30-36 (NPD)

Każdemu proszącemu pomagajcie bez upominania się o zwrot rzeczy, którą on wziął od was. Jak zatem chcecie, aby ludzie postępowali wobec was, tak samo wy postępujcie. Przecież praktyczne okazywanie miłości tylko tym, którzy was miłują nie ma nic wspólnego z postawą łaskawości(*1). W taki bowiem sposób wszyscy grzesznicy „miłują” jedni drugich! Jeśli bowiem wyświadczacie dobro tylko tym, którzy rewanżują się wam podobnie, co to ma wspólnego z łaskawością? W niczym się to nie różni od zachowania grzeszników! Gdybyście więc pożyczali tylko tym, od których spodziewacie się zwrotu, wasz gest nie miałby nic wspólnego z łaskawością. Przecież tak właśnie grzesznicy pożyczają grzesznikom – licząc na pełny zwrot pożyczki. Wy jednak, postępując według Bożego wzorca miłości, wyświadczajcie dobro także swoim wrogom. Pożyczajcie nie spodziewając się zwrotu, a nagroda wasza będzie wielka! W ten sposób bowiem pokażecie, że jesteście dziedzicami(*2). Najwyższego, ponieważ On sam jest dobry dla złych i niewdzięcznych. Uczcie się więc bycia miłosiernymi, gdyż wasz Ojciec w Niebiosach jest miłosierny.

————————–

(*1) Gr. charis. O postawie miłości i łaskawości czytaj więcej w Rz 5,8 oraz Ef 2,8-9.

(*2) Gr. hyios. Określenie dojrzałego potomka, który został przez ojca uznany za zdolnego do dziedziczenia. W antycznej kulturze nie każde dziecko (gr. teknon lub paidion) stawało się formalnym dziedzicem.

Promocja publikacji NPD

7 marca 2019

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 11,28 (NPD)

7 marca 2019