Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 11,28 (NPD)

Prawdziwie szczęśliwymi i błogosławionymi są raczej ci, którzy słuchają Bożego Słowa i żyją według niego!

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 6,30-36 (NPD)

8 marca 2019

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 11,51 (NPD)

8 marca 2019