Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 11,27-32 (NPD)

Gdy Jezus to mówił, z tłumu powstała jakaś kobieta głośno wołając:

— O jakże szczęśliwa i błogosławiona jest ta, która nosiła Cię w swoim łonie i wykarmiła swoimi piersiami!

Lecz On tak odpowiedział:

— Prawdziwie szczęśliwymi i błogosławionymi są raczej ci, którzy słuchają Bożego Słowa i żyją według niego!(*1).

Tymczasem tłum gromadzący się wokół Jezusa coraz bardziej narastał. A On dalej tak nauczał:

— Jak bardzo zepsutym pokoleniem jesteście wy wszyscy, którzy szukacie cudów i polegacie na znakach z Niebios. Jednak żaden znak z Niebios poza znakiem proroka Jonasza(*2) nigdy nie będzie wam dany! Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy(*3), takim samym znakiem dla was jestem ja, Syn Człowieczy. Królowa Południa(*4) stanie na Sądzie jako świadek i potępi was, gdyż ona przybyła z odległej krainy, aby wsłuchać się w mądrość Salomona, a przecież wy macie do czynienia z kimś większym niż Salomon. Ludzie z Niniwy jako świadkowie na Sądzie staną przeciwko wam i was potępią! Oni bowiem opamiętali się słysząc wołanie Jonasza(*5), a przecież wy macie do czynienia z kimś większym niż Jonasz.

—————
(*1) Próba zakłócenia nauczania prowadzonego przez Jezusa podjęta przez jakąś kobietę z tłumu, nie powiodła się. Jezus ponownie zwraca uwagę na to, co ma zasadniczą wartość – na życie wg Bożego Słowa (por. także Łk 8,21). Warto zwrócić uwagę, że odniesienie do posłuszeństwa Bożemu Słowu pada w środku dyskusji Jezusa z elitą religijną, która zarzucała Mu działanie w mocy szatana.
(*2) Chodzi o Jonaszowe nawoływanie do opamiętania (por. Księga Jonasza). Mt 12,39-40 wyjaśnia dodatkowo, że chodzi tu o zmartwychwstanie Chrystusa w trzecim dniu po Jego śmierci.
(*3) Zob. Księga Jonasza.
(*4) Określenie opisujące królową Saby. Zob. 1 Krl 10,1-13. Saba (hebr. Szeba) była krainą leżącą na południe od Izraela, położoną po obu stronach Morza Czerwonego, ze stolicą w Aksum. Prawdopodobnie obejmowała obecne tereny Etiopii i Jemenu.
(*5) Zob. Jon 3,4-10.

Księga Przysłów 3,11-12 (NPD)

29 czerwca 2019

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 11,1-13 (NPD)

29 czerwca 2019