List do Rzymian 1,18 (NPD)

A nad tymi, którzy swą wymyślną bezbożnością i niegodziwością zaciemniają (…) prawdę, gromadzi się w Niebiosach Boży gniew(*1).

===========

(*1) Por. Ap 16,1 – Ap 18,24

List do Rzymian 1,16 (NPD)

19 stycznia 2019

List do Rzymian 3,10-12 (NPD)

19 stycznia 2019