List do Hebrajczyków 2,8b-9 (NPD)

A skoro Chrystusowi zostało poddane wszystko, to znaczy, że nic z tego podporządkowania nie zostało wyłączone. Choć więc na razie nie widać jeszcze by wszystko było Mu całkowicie poddane, to jednak już rozpoznajemy, iż On – przyjmując ludzkie ciało i godząc się na pozycję niższą od posłańców – przejściowo uniżył(*1) samego siebie. Uczynił zaś to w jednym celu, by przez chwalebne i godne czci doświadczenie śmierci za grzech każdego człowieka, wyjednać dla wszystkich Bożą łaskawość.

══════════

(*1) Por. Flp 2,6-8.

List do Hebrajczyków 2,1-4 (NPD)

30 listopada 2018

List do Hebrajczyków 2,10-18 (NPD)

30 listopada 2018