Księga Przysłów 3,5-8 (NPD)

Z całego serca zaufaj PANU,
nie polegaj na własnych ocenach.
Lgnij do Niego w każdej sytuacji,
a On wyrówna ścieżki twego życia.

Nie bądź przekonany o własnej mądrości,
trwaj w bojaźni PANA i zła się wystrzegaj.
To zdrowiem będzie dla twojego ciała
i odświeżeniem dla twojego wnętrza.

Księga Przysłów 19,13 (NPD)

11 października 2020

Księga Przysłów 31, 10-12 (NPD)

11 października 2020