Księga Przysłów 31, 10-12 (NPD)

O jakże trudno jest znaleźć żonę szlachetną i mądrą.
Taka jest cenniejsza niż najdroższe perły.
Serce małżonka ufa jej w pełni,
ona zaś ubogaca całe jego życie.
Dba o jego dobro, zła nigdy nie czyni,
przez całe jego życie służy mu pomocą.

Księga Przysłów 3,5-8 (NPD)

12 października 2020

Księga Przysłów 11,24 (NPD)

12 października 2020