Księga Przysłów 30,7-9 (NPD)

Boże, mój PANIE, o dwie rzeczy Cię błagam;
nie odmawiaj mi ich za dni mego bytowania.
Wspomagaj mnie, proszę, abym nie żył w kłamstwie,
i nie daj mi popaść w ubóstwo czy bogactwo!
Dawaj mi, tylko tyle, abym żył w pokoju
mogąc zaspokajać główne me potrzeby(*1).
Nie pragnę stać się nadmiernie bogaty,
bym Ciebie nie odstąpił ani się nie wyparł.
Zachowaj mnie również przed skrajnym ubóstwem,
bym kradnąc nie znieważał Twego charakteru(*2).

══════════

(*1) Por. 1 Tm 6,6-10.

(*2) Dosł. „nie hańbił imienia Boga (hebr. Elohim)”. Słowo „imię” w kulturze hebrajskiej było metonimią charakteru lub wyglądu, a więc wewnętrznych lub zewnętrznych cech danej postaci.

Kalendarz NPD na rok 2019

14 grudnia 2018

Księga Przysłów 30,5-6 (NPD)

14 grudnia 2018