Księga Przysłów 30,5-6 (NPD)

Boże Słowo w całości(*1) jest czystą prawdą(*2).
Ono jest obroną dla tych, którzy
w Jego światłości schronienia szukają.
Nie dodawaj nic do Jego przesłania(*3),
byś
nie został skarcony, uznany za kłamcę.

══════════

(*1) Por. 2 Tm 3,16.
(*2) Por. J 17,17.
(*3) Por. Ap 22,18-19.

Księga Przysłów 30,7-9 (NPD)

15 grudnia 2018

Listy do Tesaloniczan (NPD)

15 grudnia 2018