Księga Przysłów 27,6 (NPD)

Mądrzej jest zaufać razom przyjaciela
niż pocałunkom składanym przez wroga.

Księga Przysłów 27,5 (NPD)

17 września 2018

Księga Przysłów 27,7 (NPD)

17 września 2018