Księga Przysłów 27,5 (NPD)

Lepiej jest jawnie karcić
niż nieszczerze udawać kochanie.

1 List do Koryntian 1,18-25 (NPD)

16 września 2018

Księga Przysłów 27,6 (NPD)

16 września 2018