Księga Przysłów 27,23-24 (NPD)

Doglądaj pilnie stanu swego stada
i troszcz się o nie z oddaniem serca,
bogactwo bowiem nie trwa wiecznie
ani korona przez pokolenia.

Księga Przysłów 27,22 (NPD)

2 sierpnia 2018

List do Hebrajczyków 7,24-25 (NPD)

2 sierpnia 2018