Księga Przysłów 14,24 (NPD)

Koroną mądrych jest zawsze ich bogactwo(*1);
wszelki trud głupców pomnaża ich głupotę.

══════════

(*1) W czasach ST, gdy przymierze ludu Izraela z Bogiem realizowało się w sposób materialny i tak właśnie Żydzi je odczytywali. Jednak od czasów Chrystusa, a w szczególności od Jego Kazania na Górze, wiemy, że Słowo Boże zawsze było zogniskowane na bogactwie rozumianym w sensie duchowym (por. także Mt 5,3-13; Mt 10,8; Mk 6,8; Łk 9,3; J 4,23; J 10,10; Ga 5,23-24; 1 Tm 6,10). Tak naprawdę bogactwo materialne (światowe) nigdy nikogo w prawdziwy sposób nie zbliżyło do Chrystusa. Cała historia Izraela, aż po dzień dzisiejszy, jest tego wystarczająco czytelnym przykładem. Wg danych publikowanych przez samych Żydów obecnie ponad 90% populacji żydowskiej na świecie to ateiści.

 

Księga Przysłów 14,23 (NPD)

22 października 2020

Księga Przysłów 13,2 (NPD)

22 października 2020