Księga Przysłów 13,2 (NPD)

Dobro jest owocem mądrości ust człowieka,
niewierność języka prowadzi do przemocy.

Księga Przysłów 14,24 (NPD)

23 października 2020

Księga Przysłów 13,3 (NPD)

23 października 2020