Księga Przysłów 14,21 (NPD)

Grzeszy kto gardzi swoimi sąsiadami,
kto biednym pomaga szczęście odziedziczy.

Księga Przysłów 14,18 (NPD)

20 października 2020

Księga Przysłów 14,23 (NPD)

20 października 2020