Księga Przysłów 14,18 (NPD)

Odzieniem naiwnych zawsze jest głupota;
koroną roztropnych okaże się ich mądrość.

Księga Przysłów 14,18 (NPD)

19 października 2020

Księga Przysłów 14,21 (NPD)

19 października 2020