Księga przysłów 12,9 (NPD)

Lepsza jest skromność i praca na własne potrzeby
niż pozorowana wielkość i brak chleba na stole.

Księga przysłów 12,6 (NPD)

28 sierpnia 2021

Księga przysłów 12,10 (NPD)

28 sierpnia 2021