Księga przysłów 12,6 (NPD)

Śmiertelną pułapką są rady niegodziwców;
słowa ludzi prawych dają im ocalenie.

Księga przysłów 12,5 (NPD)

27 sierpnia 2021

Księga przysłów 12,9 (NPD)

27 sierpnia 2021