Księga przysłów 12,14 (NPD)

Owoc warg jest pokarmem dla ludzkich marzeń
jednak dopiero praca przynosi wymierne zyski(*1).

══════════

(*1) Por. 2 Tes 3,10.

Księga przysłów 12,11 (NPD)

31 sierpnia 2021

Księga przysłów 12,16 (NPD)

31 sierpnia 2021