Księga przysłów 12,11 (NPD)

Ciężka praca jest podstawą ludzkiej pomyślności;
kto trwoni czas na ściganie mrzonek jest głupcem.

Księga przysłów 12,10 (NPD)

30 sierpnia 2021

Księga przysłów 12,14 (NPD)

30 sierpnia 2021