Księga przysłów 11,25 (NPD)

Kto krzepi innych sam również będzie pokrzepiony,
a kto innych poi, ten również zostanie napojony.

NT (NPD) w wersji audio

18 sierpnia 2021

Księga przysłów 11,27 (NPD)

18 sierpnia 2021