Księga przysłów 11,14 (NPD)

Bez mądrego przywództwa naród podupada,
w gronie biegłych doradców jest jego ratunek.

Dary duchowe

17 lipca 2021

Księga Hioba 12,13-15 (NPD)

17 lipca 2021