Księga przysłów 11,12 (NPD)

Jedynie głupiec wyraża publicznie wzgardę dla bliźniego,
człowiek mądry wie jak taktownie zachować milczenie.

Księga przysłów 11,11 (NPD)

14 lipca 2021

Księga przysłów 11,13 (NPD)

14 lipca 2021