Księga przysłów 11,11 (NPD)

Prawi ludzie dla kraju są błogosławieństwem,
bezbożni rujnują go mowami przewrotnymi.

Księga przysłów 11,10 (NPD)

13 lipca 2021

Księga przysłów 11,12 (NPD)

13 lipca 2021