Księga przysłów 10,24 (NPD)

Złego nie minie to, czego się obawia,
nadzieja prawego spełni się niechybnie(*1).

══════════

(*1) Najważniejszą nadzieją ludzi prawych jest spędzenie wieczności w Bożym Królestwie (por. Rz 5,5; Ef 1,18; Kol 1,27).

Księga przysłów 10,23 (NPD)

31 maja 2021

Hermeneutyka biblijna

31 maja 2021