Księga przysłów 10,16 (NPD)

Prawy człowiek swych zysków używa do ochrony życia,
nikczemnik zaś wspiera grzech, śmierć i zniszczenie.

Księga przysłów 10,22 (NPD)

6 czerwca 2021

Demon, demony

6 czerwca 2021