Księga Koheleta 9,4 (NPD)

Nadzieję mogą mieć tylko żyjący; dlatego się mówi:
„Lepiej być żywym psem niż martwym lwem”.

Księga Koheleta 7,9 (NPD)

11 stycznia 2021

Księga Koheleta 9,10 (NPD)

11 stycznia 2021