Księga Koheleta 7,9 (NPD)

Nie bądź prędki do gniewu, ponieważ taki stan ducha
łatwo wypełnia wnętrze człowieka i czyni z niego głupca.

Księga Koheleta 7,8 (NPD)

10 stycznia 2021

Księga Koheleta 9,4 (NPD)

10 stycznia 2021