Księga Koheleta 8,14-15 (NPD)

Jeszcze inny paradoks widziałem na tym świecie, gdy sprawiedliwych pomawia się o niegodziwość i sądzi się ich jak ludzi nieprawych, podczas gdy niegodziwców otacza się splendorem chwały i nagradza tym, co powinny otrzymać osoby sprawiedliwe. Jednak te wyroki nie mają znaczenia w wiecznej perspektywie.  Dlatego – póki można – trzeba cieszyć się życiem, gdyż na tym świecie dla człowieka nie ma nic lepszego niż dobrze zjeść i coś wypić, radując się efektami swojej ciężkiej pracy tak długo, jak Bóg(*1) pozwala mu pozostawać w doczesności.

══════════

(*1) Hebr. Elohim – Bóg.

Bałwochwalstwo

8 marca 2021

Księga Koheleta 8,16-17 (NPD)

8 marca 2021