Księga Koheleta 8,1 (NPD)

Któż zatem jest prawdziwie mądrym człowiekiem i jak takiego można rozpoznać? Jest nim ten, kto pojmuje sens i przesłanie Bożego Słowa(*1). Takiemu słodycz Bożej mądrości rozjaśnia twarz(*2) i usuwa z niej ślady dawnej surowości.

══════════

(*1) Hebr. Dabar.

(*2) Por. Mt 17,2; Łk 9,29; 1 Kor 13,12; 2 Kor 3,18.

Bieżący stan prac nad Nowym Przekładem Dynamicznym Biblii

5 marca 2021

Księga Koheleta 8,9-13 (NPD)

5 marca 2021