Bieżący stan prac nad Nowym Przekładem Dynamicznym Biblii

Drodzy Przyjaciele i Czytelnicy NPD,

z radością informujemy, że materiały do druku jednotomowego wydania NT (NPD) wraz z Komentarzem NPD (1424 strony razem) są już w drukarni. Zaliczka na materiały też została już zapłacona. Jeśli Bóg pozwoli, to wydrukowane książki powinny być dostępne w sprzedaży od 1 maja br. Prosimy o modlitwy, aby Najwyższy swoją mocą ochraniał realizację techniczną i międzynarodowy transport tego Dzieła do naszego magazynu.

Zaplanowaliśmy 8 wersji okładek, część z paginatorami i suwakami, a część bez.
Publikacja zawierać będzie:

 • 15 644 sigli do skrutacji biblijnej (jako marginalia),
 • 6253 filologiczne, historyczne i teologiczne przypisy dolne,
 • 264 rozbudowane hasła Komentarza NPD (filologicznego, historycznego i teologicznego),
 • 8 kolorowych niezwykle interesujących map,
 • rozbudowaną tablicę chronologii życia i działalności Jezusa Chrystusa,
 • rozbudowaną tablicę przedstawiającą 350 proroctw mesjańskich z ST i ich wypełnienie w Jezusie Chrystusie,
 • zestawienie 150 Bożych imion deskrypcyjnych w odniesieniu do Chrystusa,
 • wykaz i omówienie 20 podstawowych zasad hermeneutyki biblijnej,
 • rozbudowaną tablicę przedstawiającą wykaz wszystkich przypowieści i przenośni użytych przez Jezusa,
 • omówienia wybranych atrybutów Boga

oraz wiele, wiele innych zestawień i komentarzy odnoszących się ważnych a także najczęściej dyskutowanych problemów teologicznych.

W ramach prac nad NT (NPD) w przygotowaniu są również:

 • e-book NT z Komentarzem NPD (z dwoma poziomami linków crossowych),
 • audiobook NT (nagranie lektorskie jest już zakończone. Aktualnie pracują kompozytorzy przygotowujący oryginalną muzykę podkładową do całości tekstu).

Będziemy Wam bardzo wdzięczni za otoczenie końcówki prac nad NT (NPD) stałą modlitwą.

*

Kontynuujemy prace nad ST (NPD). W końcowej fazie jest redakcja Księgi Koheleta. Rozpoczęła się praca nad Księgą przysłów.  W kolejnych krokach zamierzamy zająć się Księgą Hioba i Księgą Izajasza. Jak dotąd w ramach ST ukazała się Księga Psalmów (drukowana, e-book i audiobook) oraz Pieśń nad pieśniami (drukowana zwykła, drukowana upominkowa i e-book).

Temu, który ma moc, aby ustrzec was od upadków i w pełni radości – uznanych za nienagannych – postawić w swojej chwale, Jedynemu Bogu, naszemu Zbawicielowi, który objawił się w Jezusie Chrystusie, naszym PANU, niech będzie wszelka cześć i uwielbienie. Do Niego bowiem należą majestat, moc i władza – od wieków, teraz i po wszystkie wieki – Amen! (Jud 24-25 NPD).

Zespół Redakcyjny NPD

Księga Koheleta 7,23-29 (NPD)

4 marca 2021

Księga Koheleta 8,1 (NPD)

4 marca 2021