Księga Koheleta 4,17 (NPD)

Bądź więc uważny w tym co robisz, szczególnie gdy stajesz w Obecności(*1) Boga(*2). Słuchaj Go i stosuj się do tego, co On mówi, gdyż posłuszeństwo jest lepsze niż ofiary. Głupcy, którzy tego nie rozumieją, bezmyślnie powtarzają rytuały, które są dla Boga obrazą.

══════════

(*1) Dosł. „do domu”.

(*2) Hebr. Elohim – Bóg.

Uczeń

2 lutego 2021

Księga Koheleta 5,1-6 (NPD)

2 lutego 2021