Księga Koheleta 3,1-8 (NPD)

17 stycznia 2021

Księga Koheleta 3,11 (NPD)

17 stycznia 2021