Księga Koheleta 3,11 (NPD)

I doszedłem do następującego wniosku:
wszystko, co Bóg(*1) stworzył, jest piękne,
lecz piękno każdej sprawy staje się widoczne
w stosownym dla niej czasie.
I chociaż w sercach ludzi umieścił On ślad wieczności.
to człowiek ciągle nie widzi piękna w całym zakresie.

══════════

(*1) Hebr. Elohim – Bóg.

Księga Koheleta 3,9 (NPD)

18 stycznia 2021

Księga Koheleta 2,12-16 (NPD)

18 stycznia 2021