Księga Koheleta 10,10 (NPD)

Kto używa tępej siekiery, natrudzi się więcej i więcej sił straci.
Tymczasem mądrość(*1) jest lepsza niż ostra siekiera,
ona bowiem w życiu jest zawsze przydatna
i znacznie ułatwia osiąganie celów.

══════════

(*1) Oczywiście chodzi o Bożą mądrość, o której mówi Jk 3,15-17.

Boży plan zbawienia

29 marca 2021

Księga Koheleta 10,11 (NPD)

29 marca 2021