Księga Jeremiasza 20,9 (NPD)

I chociaż, PANIE, znużony tym wszystkim,
postanawiałem, że nie będę więcej głosić Twego Słowa,
i że przestanę o Tobie wspominać ludowi,
to płomień Twego Słowa palił moje serce,
a jego żar rozpalał wszystkie moje kości.
W żaden sposób nie mogłem stłumić tego w sobie!

Księga Jeremiasza 13,15-17 (NPD)

7 grudnia 2020

Księga Jeremiasza 20,7-9 (NPD)

7 grudnia 2020