Księga Jeremiasza 13,15-17 (NPD)

Słuchajcie uważnie i z wielką pokorą,
gdyż taki mam dla was przekaz od PANA.
Oddajcie chwałę PANU – waszemu Bogu – nim będzie za późno;
zanim ciemność zapadnie i niczym ślepi potykać się będziecie
błąkając się po świątyniach swoich mrocznych bożków(*1).
Światłości będziecie z tęsknotą wyczekiwać,
lecz będzie tylko ciemność i mrok wiecznej Śmierci.
A jeśli nie usłuchacie mojego wezwania
zapłaczę skrycie z powodu waszej pychy.
I będę się zalewać łez potokami,
gdy lud PANA zostanie porwany w niewolę.

══════════

(*1) Dosł. „na mrocznych wyżynach”. Słowo „wyżyny” obok fizycznego opisu gór niezwykle często było przenośnym określeniem miejsc kultu pogańskiego. Wzięło się to z tego, że takie sanktuaria budowano zwykle na wzgórzach.

Księga Jeremiasza 5,30-31 (NPD)

6 grudnia 2020

Księga Jeremiasza 20,9 (NPD)

6 grudnia 2020