Księga Izajasza 3,8-9 (NPD)

Jerozolima i Juda popadną w ruinę,
gdyż słowa swe i czyny kierują przeciw PANU.
Swój bunt przeciwko Niemu ciągle ponawiają
i przeciwko Chwale Jego Obecności.
Ich wahliwe serca świadczą o ich grzechach,
którymi publicznie się przechwalają,
niczym Sodoma(*1) – bez żadnego wstydu.
O, jakże straszny los czeka je na wieki,
same na siebie to zło sprowadzają!

==========

(*1) por. Ap 11,8.

Księga Izajasza 1,16-18 (NPD)

23 grudnia 2020

Księga Izajasza 5,1-4 (NPD)

23 grudnia 2020