Księga Izajasza 19,11-17 (NPD)

 DLACZEGO WARTO CZYTAĆ STARY TESTAMENT?

Wszystko bowiem, co tamtych spotkało, zostało odnotowane w Piśmie ku naszej przestrodze, jako przykład dla nas, którzy żyjemy w ostatniej fazie obecnego czasu(*1)  – (1 Kor 10,11 NPD)

══════════

(*1)     Gr. aion – eon czasu, epoka. Paweł przedstawia tu duchowy punkt widzenia obecnego czasu, który zmierza już do swego końca – powrotu Chrystusa na Ziemię.

Iz 19,11-17 (NPD):

Ach, jakże głupi są książęta i mędrcy egipscy(*1)! Każda rada, której udzielają faraonowi, jest niedorzeczna. Ich chełpliwość w powoływaniu się długą linię przodków uchodzących za mędrców jest zupełnie bezpodstawna!  Gdzie zatem, o faraonie, podziali się twoi mędrcy? Jeśli masz jakichś, niech ci wyjaśnią, jakie zamiary PAN Zastępów(*2) żywi wobec Egiptu.

Książęta Egiptu są głupcami, a mędrcy z Memfis(*3) dali się zwieść. Ministrowie Egiptu idąc za ich radami rujnują swój kraj.  PAN pozwolił, aby w ich sercami zawładnął duch zwodniczy, dlatego wszystkie decyzje, jakie podejmują, są złe i błędne całkowicie. To oni sprawiają, że w każdej dziedzinie Egipt się chwieje i niczym pijak tarza się w swych wymiocinach!  Dlatego żaden plan czy zamiar jaki poweźmie głowa państwa czy też jego najniższy urzędnik(*4) nie zostanie zrealizowany. Każdy człowiek – bogaty czy biedny(*5) –  będzie drżał i kulił się ze strachu jak bezbronna kobieta widząca pięść podniesioną, gdyż zrozumieją, że PAN Zastępów(*6) przeciwko nim wzniósł swoją prawicę!  Na samo przypomnienie tego, czego Najwyższy dokonał w Judzie(*7), każdy zostanie ogarnięty przerażeniem, gdy tylko uświadomi sobie, co PAN Zastępów(*8) zamyśla przeciwko jego krajowi.

══════════

(*1) Dosł. „Soanu” – tak w Biblii nazywany jest Egipt.
(*2) Hebr. JHWH Cewaot.
(*3) W tekście oryginalnym: „Nof”.
(*4) Dosł. „głowa czy ogon” [Egiptu].
(*5) Dosł. „gałąź palmowa czy sitowie”.
(*6) Hebr. JHWH Cewaot.
(*7) Nawiązanie do straszliwego pogromu armii asyryjskiej prowadzonej przez Sennacheryba.
(*8) Hebr. JHWH Cewaot.

Świąteczne życzenia

2 września 2022

Życzenia świąteczne

2 września 2022