Księga Ezechiela 1,26-28 (NPD)

Ponad sklepieniem, które znajdowało się nad ich głowami, było coś, co wyglądało jak tron z szafiru, a na nim spoczywała postać, o kształcie człowieka.  Tors Jego jaśniał jak płynne złoto, które ze srebrem jest w piecu przetapiane. Zaś w dół od bioder lśnił On jak ogień, blaskiem promienisty.  Postać była spowita świetlistą aureolą, niczym tęczą, która po deszczu przeszywa obłoki(*1). W taki sposób ukazała się mi wielka chwała PANA. Kiedy Go ujrzałem padłem przed Nim na twarz i wtedy usłyszałem Głos do mnie mówiący.

══════════

(*1) Por. Ap 4,2-3.

Pieśń nad pieśniami 2,7 (NPD)

15 grudnia 2020

Księga Izajasza 43,18-19 (NPD)

15 grudnia 2020