Kol 3,16-17 (NPD)

A Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem(*1), abyście mogli wzrastać w mądrości oraz zdolności do korygowania samych siebie(*2). Również w tym celu z głębi swego ducha śpiewajcie pieśni, psalmy czy inne hymny wielbiące Boga(*3). Wszystko zaś, czegokolwiek się podejmujecie, zarówno słowem, jak i czynem, wykonujcie tak, by godnie reprezentować Jezusa, naszego PANA. W Nim również składajcie swoje dziękczynienia Bogu, który jest naszym Ojcem(*4).

══════════
(*1) W swoim równoległym Liście do Efezjan Paweł ujmuje to w inny sposób, pisząc tam o napełnianiu swego ducha Słowem Bożym.

(*2) Por. Rz 15,14.

(*3) Por. Ef 5,18-19, z którego jasno wynika, że napełnienie Duchem Świętego Boga jest napełnieniem Jego Słowem, a więc Słowem Chrystusa.

(*4) Por. Ef 5,20.

Nowa i stara natura człowieka

18 marca 2024

Odwieczne i nieskończone Życie

18 marca 2024