List Jakuba 5,1-7 (NPD)

Mam też ostrzeżenie dla tych spośród was, którzy w posiadanych bogactwach nadal pokładacie ufność i nadzieję! Już teraz szykujcie się na to, że we łzach czarnej rozpaczy będziecie znosić udręki, jakie się ku wam zbliżają. Musicie bowiem wiedzieć, że w obliczu PANA wasze bogactwa nie mają żadnego znaczenia. Zniszczeją one tak samo jak ubrania jedzone przez mole. Majątki, jakie gromadzicie w nieprawy sposób, są niczym rak, który was zżera. To one będą świadczyć przeciwko wam i to one sprawią, że wieczny ogień pochłonie waszą skalaną naturę(*1). Czy to właśnie jest owym „skarbem”, który macie gromadzić sobie na Dzień Ostateczny?! Przecież zapłata tych, kosztem których budujecie swoje majątki, już teraz głośno krzyczy do Boga, ponieważ nie regulujecie swoich zobowiązań, jakie wobec nich macie! Wołania tych, którzy dla was pracowali, dotarły już do uszu PANA Zastępów. Pławicie się w luksusach i dogadzacie swoim pożądaniom, wcale nie rozumiejąc, że w ten właśnie sposób już teraz, w tym ziemskim życiu, tuczycie swoje serca na Dzień Wiekuistej Rzezi(*2)! Już teraz, taką postawą, sami na siebie wydajecie wyrok potępienia, gdyż gnębicie i poniewieracie prawych, którzy nie mają siły stawiać wam oporu! Opamiętajcie się, bracia i siostry(*3), i stańcie się wielkoduszni, oczekując powtórnego przyjścia PANA!

———————–

(*1) Gr. sarks.

(*2) „Dzień Rzezi” – inne określenie dnia Sądu Ostatecznego. Jakub zaczerpnął to określenie z Jr 12,3. Wcześniej, w Jr 12,1-2 prorok zadaje Bogu pytanie również dotyczące powodzenia tych, którzy z imieniem Boga na ustach w niegodziwy sposób pomnażają swoje bogactwa.

(*3) Użycie przez Jakuba słowa „bracia” może być szokiem dla wyznawców teologii „biletu do nieba”. Niemniej wersety Jk 5,1-6 odnoszą się niewątpliwie do „braci w wierze”. W takim samym kontekście występuje określenie „dzień rzezi” w Jr 12,3.

List Jakuba 4,17 (NPD)

1 maja 2020

List do Efezjan 1,3-11 (NPD)

1 maja 2020