Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 6,40 (NPD)

Powtórzę to raz jeszcze: wolą mojego Ojca jest to, aby każdy, kto we mnie dostrzega Jego Syna i  we mnie składa całą swoją ufność, miał udział w odwiecznym i nieskończonym Życiu, i abym to ja podniósł go do tego Życia w Dniu Ostatecznym!

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 11,25-26 (NPD)

29 maja 2020

1 List Jana 2,15-17 (NPD)

29 maja 2020