1 List Jana 2,15-17 (NPD)

Nie miłujcie więc tego świata(*1) ani niczego, co z niego pochodzi. Jeśli bowiem ktoś miłuje ten świat, w tym nie ma miłości Ojca(*2). Wszystko bowiem, co napędza ten świat: cielesna zachłanność, pożądliwość oczu i przekonanie o najwyższej wartości doczesnego życia nie są z Ojca, lecz pochodzą ze świata ciemności. A przecież ten świat już wkrótce przeminie wraz ze wszystkimi swoimi żądzami, lecz ten, kto wytrwa w pełnieniu woli Bożej, otrzyma udział w odwiecznym i nieskończonym Bożym Życiu(*3).

———–

(*1) Wyraz „świat” oznacza tu wszystko (cały system wartości, myśli i postaci), co sprzeciwia się Bogu i co odwodzi innych od Boga. Nie chodzi tu więc o Boże stworzenie, ale o system myślowy, wartości i priorytety, które rządzą doczesnym światem materialnym.

(*2) Ten werset oraz Jk 4,4 wyraźnie pokazują, że przekład J 3,16, który sugeruje, że Bóg jest rozmiłowany w tym świecie, jest przetłumaczony fałszywie, bez uwzględnienia kontekstu biblijnego oraz logiki gramatyki greckiej. Więcej w Komentarzu NPD → J 3,16 – Aspekty tłumaczeniowe i znaczeniowe.

(*3) Por. także Mt 7,21-23. Ci, którzy mają w sobie postawę Bożej miłości, mają też w sobie zadatek Bożego Życia. Tacy będą trwać w bliskiej relacji z Bogiem na wieki tzn. odziedziczą odwieczne i nieskończone Boże Życie. Ci natomiast, którzy w swych sercach mają miłość do świata, mają w sobie wieczną Śmierć. Tacy odziedziczą potępienie w wiecznym odseparowaniu od Boga.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 6,40 (NPD)

30 maja 2020

1 List Jana 2,18-21 (NPD)

30 maja 2020