Iz 66,1-2 (NPD)

Posłuchajcie jeszcze, co PAN powiedział:
„Niebiosa są moim Tronem, a Ziemia moim podnóżkiem. Jakiż to dom moglibyście mi wybudować dla mego Odpocznienia? Niebiosa i Ziemię sam wykonałem. One są moimi!”.
I dalej PAN dodał:
„Błogosławię tych, których serca są pokorne i skruszone i którzy drżą z bojaźni, wsłuchując się w moje Słowo”.

Iz 51,15 (NPD)

15 października 2023

Iz 27,3 (NPD)

15 października 2023