Iz 27,3 (NPD)

Ja, PAN, sam jestem stróżem mojej winnicy.
To ja ją chronię, doglądam jej oraz ją podlewam.
Dniem i nocą jej strzegę, by zło jej nie spotkało.

Iz 66,1-2 (NPD)

16 października 2023

Iz 29,15-16 (NPD)

16 października 2023